Baner quang cao

Bút các loại mua nhiều giá rẻ

[GIÁ RẺ] Bút Bi Baoke B13

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 200 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Bi Baoke B13

3,000VNĐ1,400VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Bi Double A Silk Ball DBP-207 0.7mm

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 60 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Bi Double A Silk Ball DBP-207 0.7mm

8,000VNĐ6,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Bi Thiên Long FO-024

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 200 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Bi Thiên Long FO-024

4,000VNĐ2,600VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Bi Thiên Long TL-023

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 200 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Bi Thiên Long TL-023

4,000VNĐ2,600VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Bi Thiên Long TL-027

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 200 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Bi Thiên Long TL-027

4,000VNĐ2,300VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Bi Thiên Long TL-079

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 200 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Bi Thiên Long TL-079

4,000VNĐ2,300VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Chì Classmate PC402

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 120 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Chì Classmate PC402

5,000VNĐ2,500VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Chì Kim Staedtler 777

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 10 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Chì Kim Staedtler 777

25,000VNĐ20,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Chì Pháp Conte

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 120 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Chì Pháp Conte

3,000VNĐ2,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Chì Staedtler 120

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 60 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Chì Staedtler 120

12,000VNĐ7,300VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Chì Staedtler 134

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 120 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Chì Staedtler 134

5,000VNĐ2,800VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Chì Tiệp KOH-1500

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 60 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Chì Tiệp KOH-1500

12,000VNĐ7,300VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Máy Aladin 02 (Bút Cầu Vồng)

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 40 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Máy Aladin 02 (Bút Cầu Vồng)

50,000VNĐ35,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Máy Aladin 03 (Bút Con Mèo)

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 40 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Máy Aladin 03 (Bút Con Mèo)

50,000VNĐ35,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 18

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 48 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 18

34,000VNĐ25,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 20

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 60 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 20

35,000VNĐ27,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 32

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 48 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 32

50,000VNĐ37,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 56

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 50 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 56

55,000VNĐ44,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 62

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 60 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Máy Kim Thành 62

35,000VNĐ27,000VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Nước Classmate GP-101

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 240 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Nước Classmate GP-101

5,000VNĐ2,300VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Nước Thiên Long Gel-012 (Bút Starlit)

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 200 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Nước Thiên Long Gel-012 (Bút Starlit)

5,000VNĐ3,500VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Nước Thiên Long Gel-012 Doraemon

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 200 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Nước Thiên Long Gel-012 Doraemon

6,000VNĐ4,200VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Viết Bảng Monami 220

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 60 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Viết Bảng Monami 220

12,000VNĐ7,800VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Viết Bảng Pentel MW-45

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 60 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Viết Bảng Pentel MW-45

12,000VNĐ7,800VNĐ

[GIÁ RẺ] Bút Viết Bảng Thiên Long WB-03

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 100 cái trở lên

[GIÁ RẺ] Bút Viết Bảng Thiên Long WB-03

8,000VNĐ5,500VNĐ

[GIÁ RẺ] Hộp 12 Bút Bi Double A Tritouch 0.7mm

Điều kiện áp dụng: khách hàng mua từ 05 hộp trở lên

[GIÁ RẺ] Hộp 12 Bút Bi Double A Tritouch 0.7mm

60,000VNĐ23,000VNĐ

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy

Website: www.vpphongha.com - www.vpphongha.vn

GỌI MUA HÀNG
(04) 3574 -7586
093 456 1488
Hotline 097 542 6888
yahoo yahoo yahoo yahoo