Vở Hồng Hà, vở Campus

Vở Hồng Hà 0509 - 48 trang 6 sao

- Mã số: 0509

- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)

- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)

- Số trang: 48

- Định lượng: 100g/m²

- Độ trắng: 92-94%ISO

Vở Hồng Hà 0509 - 48 trang 6 sao

8.000 VNĐ6.300 VNĐ

Vở Hồng Hà 0518 - 48 trang 6 sao

- Mã số: 0518

- Vở chống lóa

- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)

- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)

- Số trang: 48

- Định lượng: 100g/m²

- Độ trắng: 82%ISO

Vở Hồng Hà 0518 - 48 trang 6 sao

8.000 VNĐ6.200 VNĐ

Vở Hồng Hà 0560 - 48 trang 7 sao

- Sản phẩm mới mua 5 tặng 1

- Vở 4 ô ly vuông (2,5x2,5)mm

- Mã số: 0560

- Định lượng: 110g/m2

- Độ trắng: 90 - 92%ISO

- Số trang: 48 trang không kể bìa

Vở Hồng Hà 0560 - 48 trang 7 sao

9.000 VNĐ8.000 VNĐ

Vở Hồng Hà 0561 - 48 trang 7 sao

- Sản phẩm mới mua 5 tặng 1

- Vở 4 ô ly vuông (2,5x2,5)mm

- Mã số: 0561

- Định lượng: 110g/m2

- Độ trắng: 82%ISO

- Số trang: 48 trang không kể bìa

Vở Hồng Hà 0561 - 48 trang 7 sao

9.000 VNĐ7.500 VNĐ

Vở Hồng Hà 0512 - 478 trang 5 sao

- Mã số: 0512

- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)

- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)

- Số trang: 48

- Định lượng: 80g/m²

- Độ trắng: 90 - 92%ISO

Vở Hồng Hà 0512 - 478 trang 5 sao

6.000 VNĐ5.300 VNĐ

Vở Hồng Hà 0517 - 48 trang 6 sao

- Mã số: 0517

- Vở chống lóa

- Vở 5 ô ly vuông 2 x 2(mm)

- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)

- Số trang: 48

- Định lượng: 100g/m²

- Độ trắng: 82%ISO

Vở Hồng Hà 0517 - 48 trang 6 sao

8.000 VNĐ6.200 VNĐ

Vở Hồng Hà 0519 - 48 trang 6 sao

- Mã số: 0519

- Vở 5 ô ly vuông 2 x 2(mm)

- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)

- Số trang: 48

- Định lượng: 100g/m²

- Độ trắng: 92 - 94%ISO

Vở Hồng Hà 0519 - 48 trang 6 sao

8.000 VNĐ6.200 VNĐ

Vở Hồng Hà 0551 - 80 trang 6 sao

- Mã số: 0551

- Vở 5 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)

- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)

- Số trang: 80

- Định lượng: 100g/m²

- Độ trắng: 95%ISO

Vở Hồng Hà 0551 - 80 trang 6 sao

11.000 VNĐ9.500 VNĐ

Vở Hồng Hà 0515 - 80 trang 6 sao

- Mã số: 0515

- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)

- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)

- Số trang: 80

- Định lượng: 100g/m²

- Độ trắng: 95%ISO

Vở Hồng Hà 0515 - 80 trang 6 sao

11.000 VNĐ9.500 VNĐ

Vở ôly Campus Under the Sea 48 trang

- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5

- Kích thước: 170 x 240

- Số trang: 48

- Định lượng: 100g/m²

- Độ trắng: 90 - 92%ISO

Vở ôly Campus Under the Sea 48 trang

8.000 VNĐ6.800 VNĐ

Vở ôly Campus Cherry Friends 48 trang

- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5

- Kích thước: 170 x 240

- Số trang: 48

- Định lượng: 100g/m²

- Độ trắng: 90 - 92%ISO

Vở ôly Campus Cherry Friends 48 trang

8.000 VNĐ7.000 VNĐ

Vở Hồng Hà 1004 - 72 trang

- Mã số: 1004

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 72

- Định lượng: 58g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Hồng Hà 1004 - 72 trang

5.000 VNĐ4.000 VNĐ

Vở Hồng Hà 1067 - 72 trang (12 con giáp)

- Mã số: 1067

- Kích thước:  175 x 250mm

- Định lượng: 58g/m2

- Độ trắng: 84%ISO

Vở Hồng Hà 1067 - 72 trang (12 con giáp)

4.500 VNĐ3.600 VNĐ

Vở Hồng Hà 1058 - 72 trang (Pupil Music)

- Mã số: 1058

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 72

- Định lượng: 58g/m²

- Độ trắng: 82%ISO

Vở Hồng Hà 1058 - 72 trang (Pupil Music)

4.000 VNĐ3.500 VNĐ

Vở Hồng Hà 1369 - 72 trang (Study Square)

- Mã số: 1369

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 72

- Định lượng: 70g/m²

- Độ trắng: 82%ISO

Vở Hồng Hà 1369 - 72 trang (Study Square)

8.000 VNĐ7.000 VNĐ

Vở Hồng Hà 1059 - 120 trang (Pupil Music)

- Mã số: 1059

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 120

- Định lượng: 58g/m²

- Độ trắng: 82%ISO

Vở Hồng Hà 1059 - 120 trang (Pupil Music)

7.000 VNĐ5.600 VNĐ

Vở Hồng Hà 1001 - 120 trang (4 mùa)

- Mã số: 1001

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 120

- Định lượng: 58g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Hồng Hà 1001 - 120 trang (4 mùa)

7.000 VNĐ6.200 VNĐ

Vở Hồng Hà 1068 - 120 trang (12 con giáp)

- Mã số: 1068

- Kích thước: 175 x 250mm

- Định lượng: 58g/m2

- Độ trắng: 84%ISO

Vở Hồng Hà 1068 - 120 trang (12 con giáp)

7.000 VNĐ6.000 VNĐ

Vở Hồng Hà 1002 - 200 trang (4 mùa)

- Mã số: 1002

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 200

- Định lượng: 58g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Hồng Hà 1002 - 200 trang (4 mùa)

12.000 VNĐ10.500 VNĐ

Vở Hồng Hà 1032 - 300 trang (4 mùa)

- Mã số: 1032

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 300

- Định lượng: 58g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Hồng Hà 1032 - 300 trang (4 mùa)

18.000 VNĐ16.000 VNĐ

Vở Campus Smart - 80 trang

- Dòng kẻ ngang có chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 80

- Định lượng: 70g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Campus Smart - 80 trang

10.000 VNĐ8.500 VNĐ

Vở Campus Smart - 120 trang

- Dòng kẻ ngang có chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 120

- Định lượng: 70g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Campus Smart - 120 trang

14.000 VNĐ12.500 VNĐ

Vở Campus Smart - 200 trang

- Dòng kẻ ngang có chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 200

- Định lượng: 70g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Campus Smart - 200 trang

22.000 VNĐ19.000 VNĐ

Vở Campus Repete - 80 trang

- Dòng kẻ ngang không chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 80

- Định lượng: 70g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Campus Repete - 80 trang

8.000 VNĐ6.800 VNĐ

Vở Campus Repete - 120 trang

- Dòng kẻ ngang không chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 120

- Định lượng: 70g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Campus Repete - 120 trang

11.000 VNĐ10.000 VNĐ

Vở Campus Repete - 200 trang

- Dòng kẻ ngang không chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 200

- Định lượng: 70g/m²

- Độ trắng: 82 - 84%ISO

Vở Campus Repete - 200 trang

18.000 VNĐ16.000 VNĐ

Vở Campus Flower - 80 trang

- Dòng kẻ ngang không chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 80

- Định lượng: 60g/m²

 

Vở Campus Flower - 80 trang

6.500 VNĐ5.500 VNĐ

Vở Campus Flower - 120 trang

- Dòng kẻ ngang không chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 80

- Định lượng: 60g/m²

Vở Campus Flower - 120 trang

9.000 VNĐ8.000 VNĐ

Vở Campus Continents - 80 trang

- Dòng kẻ ngang không chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 80

- Định lượng: 70g/m²

Vở Campus Continents - 80 trang

8.000 VNĐ6.800 VNĐ

Vở Campus Continents - 120 trang

- Dòng kẻ ngang không chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 120

- Định lượng: 70g/m²

Vở Campus Continents - 120 trang

13.000 VNĐ10.000 VNĐ

Vở Campus Season - 80 trang

- Dòng kẻ ngang không chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 80

- Định lượng: 60g/m²

Vở Campus Season - 80 trang

6.500 VNĐ5.500 VNĐ

Vở Campus Season - 120 trang

- Dòng kẻ ngang không chấm

- Kích thước: 179 x 252 

- Số trang: 120

- Định lượng: 60g/m²

Vở Campus Season - 120 trang

9.000 VNĐ8.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT18

- Nhãn hiệu: Kim Thành

- Mã sản phẩm: KT18

- Nắp và thân bút: bằng kim loại được sơn 3 mầu đỏ, xanh đen

- Trọng lượng: Vừa tay cầm thon gọn, giúp bạn cầm lâu không mỏi tay và có lực khi tỳ viết

- Ngòi viết được khắc logo để khách hàng dễ dàng nhận biết thương hiệu. Đầu ngòi được mài bằng máy nên sẽ ổn định chất lượng và đồng nhất, tạo cho nét bút trơn các bạn dễ dàng viết được nét thanh nét đậm

- Nắp và dắt viết kim loại làm tăng thêm điểm nhấn cho viết đẹp hơn.

- Ruột viết: 2 chức năng: Dùng ruột truyền thống và ống mực. Bên trong ruột có lo xo đánh đều mực không tạo cặn

- Không bơm mực sẵn

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT18

27.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT20

- Nhãn hiệu: Kim Thành

- Mã sản phẩm: KT20

- Nắp và thân bút: bằng kim loại được sơn 3 mầu đỏ, xanh đen

- Trọng lượng: Vừa tay cầm thon gọn, giúp bạn cầm lâu không mỏi tay và có lực khi tỳ viết

- Ngòi viết được khắc logo để khách hàng dễ dàng nhận biết thương hiệu. Đầu ngòi được mài bằng máy nên sẽ ổn định chất lượng và đồng nhất, tạo cho nét bút trơn các bạn dễ dàng viết được nét thanh nét đậm

- Nắp và dắt viết kim loại làm tăng thêm điểm nhấn cho viết đẹp hơn.

- Ruột viết: 2 chức năng: Dùng ruột truyền thống và ống mực. Bên trong ruột có lo xo đánh đều mực không tạo cặn

- Không bơm mực sẵn

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT20

30.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT32

- Nhãn hiệu: Kim Thành

- Mã sản phẩm: KT32

- Nắp và thân bút: bằng kim loại được sơn 3 mầu đỏ, xanh đen

- Trọng lượng: Vừa tay cầm thon gọn, giúp bạn cầm lâu không mỏi tay và có lực khi tỳ viết

- Ngòi viết được khắc logo để khách hàng dễ dàng nhận biết thương hiệu. Đầu ngòi được mài bằng máy nên sẽ ổn định chất lượng và đồng nhất, tạo cho nét bút trơn các bạn dễ dàng viết được nét thanh nét đậm

- Nắp và dắt viết kim loại làm tăng thêm điểm nhấn cho viết đẹp hơn.

- Ruột viết: 2 chức năng: Dùng ruột truyền thống và ống mực. Bên trong ruột có lo xo đánh đều mực không tạo cặn

- Không bơm mực sẵn

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT32

34.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT36

- Nhãn hiệu: Kim Thành

- Mã sản phẩm: KT36

- Nắp và thân bút: bằng kim loại được sơn 3 mầu đỏ, xanh đen

- Trọng lượng: Vừa tay cầm thon gọn, giúp bạn cầm lâu không mỏi tay và có lực khi tỳ viết

- Ngòi viết được khắc logo để khách hàng dễ dàng nhận biết thương hiệu. Đầu ngòi được mài bằng máy nên sẽ ổn định chất lượng và đồng nhất, tạo cho nét bút trơn các bạn dễ dàng viết được nét thanh nét đậm

- Nắp và dắt viết kim loại làm tăng thêm điểm nhấn cho viết đẹp hơn.

- Ruột viết: 2 chức năng: Dùng ruột truyền thống và ống mực. Bên trong ruột có lo xo đánh đều mực không tạo cặn

- Không bơm mực sẵn

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT36

39.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT39

- Nhãn hiệu: Kim Thành

- Mã sản phẩm: KT39

- Nắp và thân bút: bằng kim loại được sơn 3 mầu đỏ, xanh đen

- Trọng lượng: Vừa tay cầm thon gọn, giúp bạn cầm lâu không mỏi tay và có lực khi tỳ viết

- Ngòi viết được khắc logo để khách hàng dễ dàng nhận biết thương hiệu. Đầu ngòi được mài bằng máy nên sẽ ổn định chất lượng và đồng nhất, tạo cho nét bút trơn các bạn dễ dàng viết được nét thanh nét đậm

- Nắp và dắt viết kim loại làm tăng thêm điểm nhấn cho viết đẹp hơn.

- Ruột viết: 2 chức năng: Dùng ruột truyền thống và ống mực. Bên trong ruột có lo xo đánh đều mực không tạo cặn

- Không bơm mực sẵn

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT39

36.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT56

- Nhãn hiệu: Kim Thành

- Mã sản phẩm: KT56

- Nắp và thân bút: bằng kim loại được sơn 3 mầu đỏ, xanh đen

- Trọng lượng: Vừa tay cầm thon gọn, giúp bạn cầm lâu không mỏi tay và có lực khi tỳ viết

- Ngòi viết được khắc logo để khách hàng dễ dàng nhận biết thương hiệu. Đầu ngòi được mài bằng máy nên sẽ ổn định chất lượng và đồng nhất, tạo cho nét bút trơn các bạn dễ dàng viết được nét thanh nét đậm

- Nắp và dắt viết kim loại làm tăng thêm điểm nhấn cho viết đẹp hơn.

- Ruột viết: 2 chức năng: Dùng ruột truyền thống và ống mực. Bên trong ruột có lo xo đánh đều mực không tạo cặn

- Không bơm mực sẵn

Bút luyện chữ đẹp Kim Thành - KT56

48.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Vạn Hoa - VH30

-Bút luyện viết chữ đẹp VẠN HOA VH-30

- Sản xuất theo công nghệ mới nhất. Viết nét thanh nét đậm rõ ràng

- Sản phẩm mới

- Ngòi 2 màu

- Siêu bền

Bút luyện chữ đẹp Vạn Hoa - VH30

36.000 VNĐ

Bút máy ngòi trơn Vạn Hoa - BM12

Bút máy ngòi trơn VẠN HOA BM-12 viết êm tay
Hộp 12 cây.

Bút máy ngòi trơn Vạn Hoa - BM12

20.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Hồng Hà 2264

- Mã số: 2264

- Bút luyện viết chữ đẹp nét thanh nét đậm

- Ngòi mài công nghệ mới chất lượng ổn định.

- Hình ảnh thiết kế ngộ nghĩnh, trẻ trung

- Có hai màu: xanh và hồng

Bút luyện chữ đẹp Hồng Hà 2264

42.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Hồng Hà 2256

- Mã số: 2256 

- Bút luyện viết chữ đẹp nét thanh nét đậm

- Ngòi bút đính hạt Iridium, viết trơn, không xước giấy

- Ngòi mài công nghệ mới chất lượng ổn định.

- Bơm mực bằng piston

- Có hai màu: xanh và hồng

- Đóng gói: 12 chiếc/hộp

Bút luyện chữ đẹp Hồng Hà 2256

42.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Hồng Hà 2261

- MS: 2261

- Bút luyện viết chữ đẹp nét thanh nét đậm

- Ngòi bút đính hạt Iridium, viết trơn, không xước giấy

- Ngòi mài công nghệ mới chất lượng ổn định.

- Bơm mực bằng piston 

- Có ba màu: xanh, đỏ, cam

- Tặng kèm một ngòi bút

- Đóng gói: 12 chiếc/hộp

Bút luyện chữ đẹp Hồng Hà 2261

24.000 VNĐ

Bút máy ngòi trơn Hồng Hà 2009

- Mã số: 2009

- Ngòi bút gắn hạt Iridium, viết trơn, chịu mài mòn

- Thân bút được làm bằng hợp kim nhẹ, bề mặt phủ sơn tĩnh điện, bền màu

- Đóng gói: 1 chiếc/hộp

 

Bút máy ngòi trơn Hồng Hà 2009

18.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Thiên Long - FT04

Trọng lượng: nhẹ, vừa tay cầm.

Ngòi viết: kim loại màu vàng có khắc logo TL.

Thân viết: sơn đen có khắc hoa văn và tên viết “Điểm 10” cách điệu và dòng chữ “Bút luyện chữ đẹp”.

Giắt viết: Bằng kim loại, có khắc Logo TL xi trắng bạc.

Tảm/ tay cầm để viết: thiết kế thon tròn giúp tránh mỏi tay khi cầm.

Bút luyện chữ đẹp Thiên Long - FT04

28.000 VNĐ

Bút luyện chữ đẹp Thiên Long - FT02

- Trọng lượng: tương đối – không nặng, cũng không nhẹ, vừa tay cầm.

- Ngòi viết: kim loại màu vàng có khắc chữ TL.

- Nắp: kim loại được sơn 1 màu đen.

- Giắt viết: có khắc chữ TL xi trắng bạc.

- Thân viết: sơn đen có khắc hoa văn và trọng tâm là tên viết “Điểm 10” cách điệu và dòng chữ “Bút luyện chữ đẹp” và hoa văn cách điệu.

- Ruột viết:được thiết kế cơ cấu như ruột ống kim tiêm nên dễ dàng lấy mực, bên trong ruột có ống lò xo đánh đều mực không tạo cặn 

Bút luyện chữ đẹp Thiên Long - FT02

33.000 VNĐ

Vở Hồng Hà 1370 - 120 trang (Study Square)

- Mã số: 1370

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 120

- Định lượng: 80g/m²

- Độ trắng: 82%ISO

Vở Hồng Hà 1370 - 120 trang (Study Square)

12.000 VNĐ10.500 VNĐ

Vở Hồng Hà 1376 - 72 trang (Study Lucky)

- Mã số: 1376

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 72

- Định lượng: 70g/m²

- Độ trắng: 90%ISO

Vở Hồng Hà 1376 - 72 trang (Study Lucky)

8.000 VNĐ7.000 VNĐ

Vở Hồng Hà

Đồ dùng học sinh

Giấy in, giấy photo

Sổ các loại

Máy tính

Đồ dùng văn phòng

Dập gim, đục lỗ

www.vpphongha.com - www.vpphongha.vn

GỌI MUA HÀNG
(04) 3574 -7586
093 456 1488
Hotline 097 542 6888
yahoo yahoo yahoo yahoo